ARTSENSE ESITTÄÄ:

Ihmisten sote

>

VALMENNUSMALLI

Ihmisten sote on muutakin kuin tapahtuma Lapinlahdessa. Kyse on uudistumisen valmennusmallista, joka kääntää katseen ihmiseen. Rakenteiden ja hallinnon sijaan huomio on kohtaamisen kuiluissa ja avuntarvitsijassa.

PÄÄTEEMAT

Ihmisten soten pääteemoja ovat:

• Kohtaamistilanteet • Moniammatillisuus • Hoito- ja hoivapolun eheys • Ihmiskeskeinen uudistuminen

ETENEMINEN

Teemat täsmennetään kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Kun teemat on valittu, Ihmisten sote etenee alla kuvatuin valmennuksellisin askelin. Malliin voidaan liittää Forum-teatteriesitys, joka tekee ilmiöt näkyväksi ja yhteisesti koettaviksi ja työstettäviksi – Lapinlahden tapaan.

Ihmisten sote – askeleet

Ihmisten soten vaiheet voidaan toteuttaa yksittäin tai kokonaisena kuuden osion valmennusohjelmana. Malli vaikuttaa syvällisesti identiteetin, arvojen ja toiminta- ja palvelukulttuurin tasolle asti. Harjoittelemme käytännöllisesti, mutta vaikutamme samalla uudistumishaluun ja asenteisiin merkityksellisyyttä vahvistaen.

I

1. Tarkoitus ja suunta

Mitä kohti olemme menossa? Mitä tämä merkitsee minulle ja meille? Pelkkä asiasisältöjen läpikäynti ei riitä. Muutos elää ja sammuu tunteesta. Valmennusteemoja ovat mm. suunnan kirkastaminen, toiminnan tarkoitus, ammatillinen identiteetti, arvot, ja rajoittavat uskomukset.

1. Tarkoitus ja suunta

I

2. Kohtaamistilanteet

Miltä tuntuu olla potilaamme ja asiakkaamme? Entä olla meillä töissä? Kohtaamattomuus jäädyttää uudistusten toteutumisen. Kyse ei ole vain hyvästä palvelusta. Kohtaamistilanteet jättävät jälkensä hoidon ja hoivan vaikuttavuuteen, yhteistyöhön omaisten kanssa ja työyhteisön voimavaroihin. Osion valmennusteemoja ovat vuorovaikutus ja asiakas- ja työyhteisökokemus.

2. Kohtaamistilanteet

I

3. Tiimit ja yhteistyö

Moniammatillisuus - se, mikä on paperilla helppoa, vaatiikin erilaisten kulttuurien kohtaamista ja arvostamista ammattirajat ylittävästi. Ymmärrämmekö erilaisia persoonatyyppejä? Tunnistammeko omat asenteemme? Mitä tiimityö vaatii vuorovaikutukselta? Näiden teemojen lisäksi valmennus edistää osallistujien ryhmäytymistä.

3. Tiimit ja yhteistyö

I

4. Haastavat tilanteet

Olipa kyse arjesta tai muutoksesta, haastavia tilanteita tulee aina. Konflikteja ei tule pelätä, mutta miten tehdä niistä rakentavia ja kehittyä niiden kohtaamisessa? Valmennettavia teemoja ovat oman tunnetilan hallinta, paine- ja stressitilanteet sekä vuorovaikutus palautteenantotilanteissa.

4. Haastavat tilanteet

I

5. Itsensä johtaminen

Miten johtaa aikomukset teoiksi? Toimimmeko itsenäisesti vai ohjeita odotellen? Esimies ei voi ehtiä joka paikkaan. Ilman itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa uudistus on tyhjän päällä. Jokainen työyhteisön jäsen on oman itsensä johtotehtävissä. Osa muutosmatkaa on antaa tähän rohkeutta ja valmiuksia.

5. Itsensä johtaminen

I

6. Yhteinen tarina

Monta suuntaa vai yksi yhteinen? Paperilla johdettu uudistuminen yleensä myös jää paperille. Tässä osioissa valmennettavat luovat yhteisen tarinansa kohti uutta. Vaihe nivoo uudistuksen elementit yhteisiksi periaatteiksi ja vahvistaa osallisuuden tunnetta yhteistä päämäärää kohtaan.

6. Yhteinen tarina

Soita tai lähetä viesti, sovi tapaaminen!

ARTSENSE OY Mariankatu 15 b (2. krs) FI-00170 Helsinki

Niina Nurminen Luova johtaja & Perustaja 050 327 6603 niina.nurminen@artsense.fi

Kimmo Huhtimo Toimitusjohtaja 040 131 6628 kimmo.huhtimo@artsense.fi